Nama Jawatan:PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM
Kumpulan Perkhidmatan:Pelaksana - SPM/SPM(V)
Kategori:Kontrak
Gred:S19
Jadual Gaji:
Syarat Kelayakan:
Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:
Deskripsi Tugas:
Apycom jQuery Menus