Nama Jawatan:PENGAWAL KESELAMATAN
Kumpulan Perkhidmatan:Pelaksana - SRP / PMR
Kategori:Kontrak
Gred:KP11
Jadual Gaji:
Syarat Kelayakan:
Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:
Deskripsi Tugas:
Apycom jQuery Menus